คำขวัญของโรงเรียน

คำขวัญของโรงเรียน
                                ประพฤติดี  เรียนดี  ดนตรีดัง  กีฬาเด่น