ติดต่อโรงเรียน

ที่อยู่ : 165  ถนนสงขลา – ระโนด   ตำบลชิงโคอำเภอสิงหนคร  จังหวัดสงขลา  90280

โทรศัพท์ : 074-331454                            
โทรสาร : 074-332155
E –mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

 

https://goo.gl/maps/NE7cuywAWFAoroJW8