ผอ.สุภาพ ยะพงศ์

       การเสริมสร้างอัตลักษณ์  ผู้เรียน  "รักถิ่นฐานบ้านเกิด"  โดยใช้กลยุทธ์แม่แบบแก้ปัญหา  "เข้าใจ  เข้าถึง  พัฒนา"  กรณีโรงเรียนสงขลาวิทยาคม  จังหวัดสงขลา  ปีการศึกษา  2560-2561

       ดาวน์โหลด บทคัดย่อ.pdf
       ดาวน์โหลด บทสรุป.pdf