คนดีศรีสงขลา

คนดีศรีสงขลา

ขอแสดงความยินดีกับนายกัมพล  ศรีสุวรรณ  นักเรียนโรงเรียนสงขลาวิทยาคม  ผู้ได้รับรางวัล คนดีศรีสงขลา  ประจำปี  2562  ประเภท  "เยาวชนดีเด่น