เข้าร่วมการแข่งขันทักษะในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ (ภาคใต้)


วันที่ 7 ม.ค. 2563 โรงเรียนสงขลาวิทยาคม เข้าร่วมการแข่งขันทักษะในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ (ภาคใต้) จำนวน 2 รายการ คือ แข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4 -ม.6 ณ โรงเรียนทุ่งสง อ.ทุ่งสง และการแข่งขันเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1 - ม.3 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช กำลังดำเนินการแข่งขันขอเป็นกำลังใจทุกรายการแข่งขัน