ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสงขลาวิทยาคม เรื่อง วันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน 2564