ประกาศโรงเรียนสงขลาวิทยาคมเรื่อง แนวปฏิบัติของนักเรียนในการรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน และค่าเครื่องแบบนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

Screen Shot 2565 05 05 at 11.04.12

Screen Shot 2565 05 05 at 11.04.26

Screen Shot 2565 05 05 at 11.04.41