ประกาศโรงเรียนสงขลาวิทยาคม รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

download

 

ประกาศโรงเรียนสงขลาวิทยาคมเรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ  จำนวน 1 อัตรา 

<<<<< คลิกดูรายละเอียด >>>>>

2. ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 2 อัตรา 

      2.1 ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา

     2.2 ครูผู้สอน วิชาเอกอุตสาหกรรม จำนวน 1 อัตรา

<<<<< คลิกดูรายละเอียด >>>>>

3. ตำแหน่ง ครูผู้สอน(ครูต่างชาติ) ผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 2 อัตรา 

<<<<< คลิกดูรายละเอียด >>>>>

<<<<< คลิกดูรายละเอียด >>>>>