รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565

S 3973192

 

เริ่มรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 9 -13 มีนาคม 2565

เวลา 08.30 - 16.30 ของทุกวันทางช่องทางออนไลน์

 

รายละเอียดการรับสมัคร   <<<<<คลิกที่นี้ >>>>>

 

ลิ้งรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1     <<<<<คลิกที่นี้ >>>>>

 

ลิ้งรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4     <<<<<คลิกที่นี้ >>>>>