เผยแพร่ผลงาน รองผู้อำนวยการโรงเรียนสงขลาวิทยาคม

download

รายงานการประเมินโครงการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนรายงานการประเมินโครงการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนโดยใช้ WISDOM  MODEL โรงเรียนสงขลาวิทยาคม ปีการศึกษา ๒๕๖๔

เผยแพร่โดย นาวิศวเนตร เจริญสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนสงขลาวิทยาคม

<<< ดูรายละเอียด >>>